Tuairisc an Rúnaí AGM 2017

Tuairisc an Rúnaí AGM 2017

1) FÁILTE;
Cuirim fáilte roimh gach duine anseo anocht go dtí ár gCrinniú Cinn Bhliana. Tá an-áthas orm an tuairisc don bhliain 2017 a chuir os bhur gcomhair anseo anocht. Bhí bhlian an-ghnóthach againn mar chumann agus lé cúnamh Dé
leanfaidh ár gníomharhta ar aghaidh mar seo gan críoch go deo. Mar thús ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le chuile duine a chabhraigh liom i rith na bliana. Go háirithe le mo
chuid comh-oifigí, ár gCathaoirleach Tim, leas-chathaoirleach Ger agus an cisteoir Damien. Freisin gabhaim buíochas le Betty an iar-rúnaí as ucht an méid oibre a rinne sí le blianta anuas.
2)
CÚRSAÍ PEILE
PEIL NA MBÁN
B’éacht iontach a bhí ann dúinn áit a bhaint amach i gcluiche leath-cheannais an chondae san grád idirmheánach arís.
Is leir nach mbeidh sé ro-fhada go mbeidh muid ag imirt peil sinsir idir fir is mná. The prospect of having Senior
teams in both Ladies and Mens football would appear to be within our grasp, this would be a notable and prestigious
position for the club.
Tar éis seacht mbliaina, tá an foireann bainisteoireacht rathiúil a bhí ag na mná ag eirí as. Mar is eol daoibh thug muid
Gradam Sheirbhis Sheasta go Enda Flaherty agus Micheal Gill ag an cheiliúradh chumann agus bhí na gradaim sin
tuillte acu go huile is go hiomlán.
It’s rare today to see such continuous service in the demanding role role of a team management. A further advantage
to the management team of Enda and Mike were that both were members of our club appoited from within.
Tá mé cinnte go mbeidh ról larnach ag Enda agus Micheal sa chumann as seo amach. Comhghairdeachas le Katrina
Connolly agus Lorna Joyce a bhí ainmnithe ar an Dream Team Idirmheanach 2017.Comhghairdeachas freisin le Ciara
Lynagh a bhuaigh bonn na hEireann F21 le Gaillimh agus fuair sí freisin imreoir na bliana.
PEIL NA BHFEAR
SINSIR:
Ghlac muid páirt i gceithre chomórtas sinsir i mbliana.

Comórtas Corn John Dunne
Comórtas Peil na Gaeltachta
Sraith Sinsir Roinn a 3
Craobh Chomórtas an Chondae
Chríochnaigh an bhliain ar nóta dearfach agus muid cáilithe, ar bharr na sraithe, don cluiche cheannais Roinn 3. De
bharr sin rachaidh muid suas céim go Roinn 2 an bhliain seo chugainn. Níor chaill muid ach aon cluiche amhain i
gcomortas na sraithe as baile i gcoinne Oilean Árainn. Ba iad an foireann céanna a chuir deiradh lenár suim i
gComortás Peil na Gaeltachta sa chluiche leath cheannais tar éis dhá bhua maith a bhí againn sna reámh bhataí i
gcoinne Leitir Móir agus An Spidéal.
In ainneoin an dea-táispeantas sa sraith, is ábhar díoma duinn nach raibh bua cluiche craoibhe againn don triu bhliain
as a cheile agus ghlac muid pairt arís sa chomortas díchallaithe. Tar éis cailliúint imníoch i gcoinne Cill Fhir Iarann,
choinnigh muid ar stádas sinsir le bua an-mhaith i gcoinne Cill Chonla i bPáirc an Phiarsaigh.
While our championship performances were disappointing, we maintained our senior status with a victory over
Kilconly.In 2014, Liam Mellows survived in Senior Hurling by narrowly beating Kinvara in the relegation play-off, last year
they finished bottom of their group in the Senior A hurling championship and again participated in a relegation fight.
12 Months later and they have been crowned County Champions. There has been no major change to their playing
personnel and similar to our own club, they had no representative on the County Hurling team. At the outset of the
year few people would have predicted Mellows would have been the club to challenge the stranglehold that South
Galway clubs had on the Hurling Championship.
The Galway Club football Championship is crying out for a team to come from the pack and challenge Corofin.
Despite the disappointment of our championship results over the past 3 years, I believe we have the players with
enough talent to become potential contenders.
Efforts are currently afoot to reduce the Galway Senior Football Championship from its current 20 teams down to 16
over a four year period. The proposal is that for the next four years, two teams would be relegated annually and one
team promoted from the Intermediate Ranks. I think the proposal is something we should support.
Comhghairdeachas le Paddy Naughton a bhuaigh imreoir sinsir na bliana.
SOISEAR A:
Bhí an foireann soisear A páirteach i dtrí chomórtas éagsul i 2017.

Comórtas Peil na Gaeltachta
Sraith Soisear Roinn a 6 An Iathair
Craobh Chomórtas Soisear A an Iathair
Shroich an foireann seo dhá Cluiche Cheannais i mbliana ach faraor théip orainn corn a thabhairt abhaile linn. Thug an
foireann sar taispeántas sa cluiche leath cheannais Chomortas Peil na Gaeltachta le bua in aghaidh an foireann baile
An Cheathru Rua chun cluiche cheannais i gcoinne An Rinn Mhaoile a shochrint. Bhí muid gan imreoir tábhachtach
sa chluiche ceannais tar éis cárta dearg micheart a fuair sé sa chluiche leathcheannais agus chuir sé sin isteach go mór
orainn sa cluiche cheannais.
Bhain muid áit amach sa cluiche cheannais sa Craobh Soisear A an Iathair ach ar an lá i bPairc an Phairsaigh bhí a
mbua tuillte ag Naomh Séamus cé go raibh muid ag am amháin sa dara leath trí phointe chun tosaigh.
Chríochnaigh muid sa triú áit sa sraith Roinn 6 agus dar liom ‘sé cheann de na spriocanna is tábhachtachaí dúinn i
2018 ná ardú roinn a bhaint amach go dtí Roinn a 5 don fhoireann seo. Among the club priorities for 2018 should be
promoted for our second adult team to league Division 5.
Ar nóta díomch, is cuimhin liom dhá uair ar a laghad sa bhliain nuair a chuir muid foireann amach gan againn ach cuig
no sé imreoir déag.
Fuair Conor Curran an gradam imreoir na bliaa agus bhí an-bhliain aige, maith thú Conor.
SOISEAR C:
Don chéad bhliain le píosa fada bhí dhá fhoireann soisear ag an chumann. Bhí an foireann seo sa Craobh soisear C
agus Roinn 7 Sraith an Iathair. Cé go raibh orainn bua gan coimhlint a thabhairt don Clochán sa chéad cluiche, bhí mí
ádh orainn nár bhain muid áit amach i gcluiche ceannais na sraithe. Freisin chaill muid sa cluiche leath-cheannais an
Craobh in aghaidh An Fhairce. Bhuaigh Barry Diver an duais mar imreoir na bliana sa grád seo.
FOIREANN F21:
Tar éis bua maith i gcoinne Nmh Micheál, chailleamar in aghaidh Maigh Cuilinn sa bhabhta leath cheannais an
Craobh A. Ar an drochuair, bhí muid dhá phointe chun tosaigh leis an am beagnach caite nuair a lig muid cúl isteach.
Bhí mí-adh orainn an lá sin.
BERT CURRAN AGUS MARTIN COLLINSChuir Bert agus Martin iarracht an laidir isteach i rith na bliana. Thosaigh siad amach i Mí Eanair agus níor stop siad
go dtí cúpla seachtain ó shin ag casadh le chéile iad ar a laghad dhá uair gach seachtain agus de gnáth bhí cluiche nó
seisiún eile acu ag an deireadh seachtaine. Ba chuma cén uair a bhí treanáil ar siúl, bhí Martin ansin 10 no 15 nóiméad
roimh an seisúin. Thug Seán Conlon an chúnamh dóibh freisin nuair tháining deireadh le suim Gaillimh i gcraobh na
hEireann. Is post an-chrua é aire a thabhairt do fhoireann amhain, ach thug Bert agus Martin aire do trí fhoireann
dúinn. Is deacair a thuiscint cén chaoi a rinne siad é. Fair phlé doibh.
Managing a team is becoming a more complex and demanding role with an increasing workload falling onto the
shoulders of the manager. I think the level of work requires a bigger backroom team to share the workload. I’d ask any
club member asked to participate in the management of the Adult teams to give serious consideration to accepting the
role.
FOIREANN MIONUIR:
Bhí ár bhfoireann mionúir páirteach i gcomórtas Sraithe agus Craoibhe. Mar is gnáth stop na comortasaí seo ag am an
ardteistimiréaracht.
Bhain an foireann áit amach i gCluiche Cheannais na Craoibhe le dhá bhua ollmhor in aghaidh Uachtar Árd agus
Maigh Cuilinn. D’imir an foireann peil álainn sna cluichí sin. Thug siad ceann de na taispeántas is fearr a chonaic mé
riamh ó fhoireann Bhearna sa cluiche sin i Maigh Cuilinn agus bhí an-mhuinín orm riamh an cluiche cheannais i
gcoinne Bthr na Trá. Ach ar an lá fuair Bthr na Trá cúpla cúl cinntitheach go luath sa chéad leath agus cé gur throid ár
mbuachaillí go fíochmhar cróga go deireadh an cluiche, bhí an dámaiste déanta acu orainn.
Ár mbuíochas don bhfoireann bainistíochta, Ger Butler, Tommy Lenihan, Micheál Ó Domhnaill agus Cathal
O’Connor. The team management reported that training attendances throughout the year were consistently high, with
attendance never falling below 20 and that the commitment shown by the players was exemplary. It bodes well for the
future participation of this bunch of players within the club. Well done once again to the team officials.
Comhghardeachas do imreoir na bliaina Conor Keenan.
PEIL FAOI AOIS
Fós tá uimhreacha ard againn sna grúpaí faoi aois agus tá alán oibre ar siúl ag neart daoine atá ag tabhairt aire agus
cunamh do na imreoirí óga. Mo bhuíochas leo ar fad. Beidh tuarisic nios deireanaí sa crinniú ó David Dunne agus go
raibh maith agat David as ucht d’obair. Comhghairdeachas leis na foirne eagsul a bhuaigh comórtais i mbliaina. Ba
cheart dom focal buíochais a thabhairt do Dec Mahon agus Grainne McDonagh a rinne sar obair ag fail éadaí an
chumann don lucht oige. Bhí sé go hálainn ár nimreoirí óg a fheiceáil thart agus ár ndathanna orthu.
Some years ago the association nationally introduced a regulation that prohibited competitive games for age groups
under 12, I must admit to being unaware of its current status though I note U12 competitions ongoing for boys and
girls. I think the intention of the regulation was correct and regret that the change was not more warmly embraced
throughout the association. While winning is important our priority should always be on the wellbeing of our young
players, I believe a critical factor in determining whether our juvenile players go on to participate as adults for the club
is how they enjoy the participation as young people.
I would ask coaches within the club to consider the up-skilling opportunities presented by the Association locally and
nationally. GAA Games Development Conference 2018
The GAA Games Development Conference 2018 is being developed in partnership with Sky Sports and will take
place on Friday and Saturday, January 12th and 13th 2018 in Croke Park. Run as a partnership between all of the
Gaelic Games Associations, the Conference will offer the delegates attending an opportunity to access talks relating to
key coaching issues.
Mar fhocal scor, tá mise den tuairim go bhfuil ard-chaighdeán imreoirí sa chumainn seo idir Fir is Mná.
Tugaim mo bhuíochas dóibh ar fad agus iarraim orthu a ndícheall a dheanamh chun a bhfoirne agus ár
gcumann a chur chun chin i 2018.
3) BALLRAÍOCHT
We had our largest ever annual subscription in membership this year. Bhí sé ar fad faoi smacht is strúir Willie Golden.
Is gné tabhachtach é don chumann. Tá siúl agam go leanfaidh sé ar aghaidh i 2018 comh sláintiúil is a bhí sé anuraidh.
4) AIRGEADAS AGUS BAILIÚ AIRGEAD
Fós tá an lotto lárnach dúinn mar fhoinse airgid. Tá alán obair ann, tá ar dhuine na leabhair a thabhairt amach agus a
bhailiú arís ar an Luain roimh an crannchur. Idir Seán Ó Gráinne agus Murt Ó Conghaile a rinne an obair sin i
mbliaina. Tarlaíonn an crannchur gach oíche Dé Luain agus bíonn triúr ann i gconaí chun imeachtaí a chuir ar siúl, in
éineacht le Seán agus Murt gach Luain, bhí Tommy Lenihan agus tá ár mbuíochas tuillte acu.
I would appeal to everyone to consider selling one or even selling part of a Lotto Book. The Money goes
exclusively towards the day to day running of the club.
Other fundraising initiatives throughout the year included the annual sponsorship draw which generated record
revenue and I’d like to commend everyone who purchased and sold tickets. Congratulations to Castle Group who won
the prize. The Senior team also undertook a prediction competition which they organised and managed themselves.
Molaim Damien Kelly, Cisteoir an Chumann a inseoidh stádas cúntas an chumainn faoi láthair, gheobhaidh muid a
raiteas níos déanaí agus tá cuma maith air. Fair phlé duit Damien. Leis an forbairt ar siúl sa phairc, beidh chuile
phingin uainn.
5) PLEAN STRAITÉISEACH
Is ábhar tabhachtach é do thodhchaí an chumann ná an Plean Sraitéisteach a mbeidh ar mbun againn i 2018. Tá alán
den ullmhúchán le aghaidh déanta ag Tommy Lenihan agus Willie Golden agus tá siúl agam go gheobhaidh Tommy
agus Willie cúnamh gach duine sa próiseas.
I look forward to the commencement of the strategic planning process. I’d hope that the outcome of the process to
help to assess how the club can grow and prosper into the future.
6) ÁISEANNA
Le Páirc Cloch Scoilte á togáil, tá muid ag brath ar fad ar Phairc na bhForbacha. Tugaim ár mbuíochas do Coiste Pairc
na bhForbacha agus go mór mór le Pat Faherty agus Maire Ní Fhlartharta. Is áis an gnóthach é an Pairc agus uaireanta
sa bhliain bhí orainn an clár ama ann a athrú chun cluiche a éascú.
The club are very grateful to the Furbo Pitch Committee for the continuous use of the pitch and facilities. I would also
here like to commend David Dunne for his work on coordinating the timetable for juvenile use.
Bhain na mná úsaid as Cóláiste Éinde cúpla uair sa bhliain freisin agus tugaim mo bhuíochas le an mbord banisiteacht
ann.
If there’s anything that should drive our efforts to develop Cloch Scoilte at the earliest opportunity, it must be the sight
of our Senior Team renting facilities from neighbouring clubs to facilitate their winter training schedule, they also at
times during the year resorted to undertaking physical training in public places. This irks me greatly and makes me
impatient for the delivery of our own top class facility.
Tá an-obair déanta ag an Choiste Fhobairt go dtí seo agus tá mé ag tnúth go mór le taispeántas Mark ar an fhobairt
nios déanaí sa crinniú.
7) TUAIRISC ON COISTE CHONDAEIt was a wonderful year to be associated with Galway GAA, with the success of our Senior and Minor Hurling teams.
We all revel and share in their success. We are one of the only true dual counties attempting to compete at the highest
level in Hurling and Football. This provides additional challenges for clubs, county administrators and county team
coaches. Yet it is also something that should make us all very proud.
The county face a substantial challenge in addressing an infrastructure debt of €3.1 Million. This is limiting the
resources that can be spent on the preparation of our county teams and coaching initiatives and we all have a role in
trying to address this.
8) 2017
In conclusion I would like to remember the supporters of the club who have gone to their eternal reward in the past
year; names that spring to mind include Colm Connor, Tim Hernon and young Ronan Gaynor. There may be others
too whom at this point we should mention. Christmas will be a difficult time for these families.
I cannot mention the passing of Ronan Gaynor without referencing the Peilatahon held for Ronan prior to his death. I
want to thank Ronan’s family for the privilege of allowing the club to undertake the event for Ronan and I want to
sincerely commend Grainne McDonagh for her efforts in organising the day. As I remarked at the social, the courage
shown that day by Ronan in coming out and participating in the event while clearly challenged to do so was inspiring
and is something that should inspire all our members in their activities on and off the pitch.
Beir Bua
Seán Ó Conghaile

Comments are closed.