Coiste 2018

Uachtarán/President Paraic Friel
Leas-uachtarán/Vice President Bernie Conneely
Cathaoirleach/Chairman Tim McSweeney
Leas-chathaoirleach/Vice Chairman Ger Butle
Rúnaí/Secretary John Connolly
Rúnaí Cúnta/Assistant Secretary Eddie Walsh
Cisteoir/Treasurer Damien Kelly
Leas-chisteoir/Asst Treasurer Declan Mahon
Cathaoirleach an Choiste Forbartha/Development Committee Chairman Mark McDonagh
Oifigeach na nÓg/Juvenile Officer Dave Dunne
Oifigeach Na Gaeilge Conchúr Ó Brolcháin
Cathaoirleach na mBan/Ladies Chairperson Colette Butler
Oifigeach Cóitseála na nÓg/Juvenile Coaching Officer
Oifigeach Ballraíochta/Membership Officer Willie Golden
Ionadaí Bhord an Chontae/County Board Delegate John Connolly
Ionadaí Bhord an Pheile/Football Board Delegate Murt Connelly
Oifigeach Caidrimh Phoiblí/PRO Tommy Lenihan
Oifigeach Lató/Lotto Officer Sean O’Grainne
Oifigeach Árachais/Insurance Officer